Reliģisko lietu pārvalde lūdz izvērtēt
Publicēts 15. jūnijā, 2009.
Šorīt e-ntuziasti saņēma vēstulīti no LR Tieslietu ministrijas Reliģisko lietu pārvaldes. Mēs rūpīgi to izskatījām, un, pirms ņemam to vērā turpmākajā darbībā, vēlamies uzzināt e-baznīcēnu domas, ieteikumus un pārdomas. Iepriekš pateicamies par atbalstu un ierosmēm.

Konfesionāli luteriskajai Biedrībai

Par informācijas nosūtīšanu

Reliģisko lietu pārvalde saņēma iesniegumu 2008. gada 30. aprīlī ar pielikumu, kurā bija izdrukāts raksts „Pāvests piekāpajas protestētājiem” no portāla www.ebaznica.lv. Rakstam tika pievienota Romas katoļu baznīcas pāvesta Benedikta XIV izkropļota bilde.

Norādām, ka Latvijas Republikas Satversmes 99. pants paredz, ka ikvienam ir tiesības uz domas, apziņas un reliģiskās pārliecības brīvību. Satversmes 100. pants nosaka, ka ikvienam ir tiesības uz vārda brīvību, kas ietver sevī brīvi iegūt, paturēt un izplatīt informāciju, paust savus uzskatus. Cenzūra ir aizliegta. Tomēr Satversmes 116. pants paredz, ka šīs personas tiesības var ierobežot likuma paredzētajos gadījumos, lai aizsargātu citu cilvēku tiesības, demokrātisko valsts iekārtu, sabiedrības drošību, labklājību un tikumību. Uz šajā pantā minēto nosacījumu pamata var ierobežot arī reliģiskās pārliecības paušanu. Reliģisko organizāciju likuma 4. panta pirmā daļa nosaka, ka tieša vai netieša iedzīvotāju tiesību ierobežošana vai priekšrocību radīšana iedzīvotājiem, kā arī jūtu aizskaršana vai naida celšana sakarā ar viņu attieksmi pret reliģiju ir aizliegta. Par šā noteikuma pārkāpšanu vainīgās personas saucamas pie atbildības likumos noteiktajā kārtībā.

Reliģisko lietu pārvalde norāda, ka ņemot vērā to, ka Latvijā ir vairāki tūkstoši katoļu ticīgo cilvēku, pāvesta izkropļota attēla publicēšana var aizskart minēto personu reliģiskās jūtas. Līdz ar to turpmāk publicējot materiālus portālā www.ebaznica.lv, lūdzam Jūs izvērtēt vai ievietotie attēli neaizskar citu personu reliģiskās jūtas.

http://www.ebaznica.lv/?p=2839 


Komentāri
Tavs vārds:
Tavs e-pasts:
Tava mājas lapa:
Ievadi šī portāla nosaukumu: